• Home
  Privacybeleid
 • Privacy statement Kat’s Nails

  Inleiding

  Kat’s Nails neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met kat@katsnails.nl.

   

  Wie is Kat’s Nails?

  Kat’s Nails is de eenmanszaak Kat’s Nails, kantoorhoudende te (4207 NM) Gorinchem aan Mr. P.J. Troelstrastraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53111249.

  Kat’s Nails is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kat’s Nails de verwerkingsverantwoordelijke.

   

  Hoe gebruikt Kat’s Nails jouw gegevens?

  Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kat’s Nails persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kat’s Nails voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kat’s Nails worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

   

  Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

  Doeleinde:                         Verlenen van de dienst zelf
  Gegevens:                          NAW-gegevens, E-mailadres,  Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
  Grondslag:                         Ondubbelzinnige toestemming
  Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Marketing:

  Doeleinde:                         Nieuwsbrief
  Gegevens:                          E-Mailadres
  Grondslag:                         Ondubbelzinnige toestemming
  Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

  Website:

  Doeleinde:                         Website analytics
  Gegevens:                          Locatie
  Grondslag:                         Gerechtvaardigd belang
  Betrokken belang:          Bezoekersaantallen
  Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  Doeleinde:                         Plaatsen van berichten of reviews
  Gegevens:                          Naam
  Grondslag:                         Ondubbelzinnige toestemming
  Bewaartermijn:                Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

  Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

  Kat’s Nails heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

   

  Wat zijn jouw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten die met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  Inzage

  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen bij Kat’s Nails.

  Wijzigen

  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek kun je dit doorgeven aan Kat’s Nails, de gewenste aanvullingen, verwijderingen of verbeteringen worden dan direct uitgevoerd door Kat’s Nails.

  Beperken van de verwerking

  Je hebt daarnaast onder voorwaarden, het recht om Kat’s Nails te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  Recht van bezwaar

  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kat’s Nails of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

  Gegevensoverdracht

  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Kat’s Nails te verkrijgen. Kat’s Nails zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een ander aanbieder onderbrengen.

  Toestemming intrekken

  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kat’s Nails daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

  Reactie door Kat’s Nails

  Een verzoek kan verstuurd worden naar kat@katsnails.nl, Kat’s Nails zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kat’s Nails een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kat’s Nails je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

   

  Ontvanger van de persoonsgegevens

  Het kan zijn dat Kat’s Nails verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

   

  Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

  Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

   

  Waar kan je terecht met klachten en vragen?

  Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarom Kat’s Nails je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar kat@katsnails.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kat’s Nails jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar kat@katsnails.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Call Now Button